Inžiniering v stavebníctve

Naša firma ponúka službu inžiniering v stavebníctve

Čo to v praxi znamená ?

- prejednanie investičného zámeru s investorom

- výber najvhodnejšej lokality pre investičný zámer

- zabezpečenie odkúpenia potrebných parciel so zápisom do katastra

- vybavenie všetkých potrebných povolení a rozhodnutí
  (od územného rozhodnutia cez stavebné povolenie až po kolaudačné rozhodnutie)

- pomoc pri výbere dodávateľa stavby

WD Trading, s.r.o. - Autoservis Dubnica n/V
Vybavenie územného, stavebného a kolaudačného povolenia v rokoch 2013 - 2014.
SystemTube, s.r.o. - pobočka sklad Nemšová
Kompletná realizácia stavby v rokoch 2008 - 2011.