Predaj, servis a údržba počítačovej techniky

Naša firma ponúka predaj, servis a údržbu PC a ostatných zariadení

- predaj výpočtovej techniky na základe požiadaviek zákazníka (analýza, ponuka, odporúčania)

- servis výpočtovej techniky priamo na pracovisku zákazníka

- údržba, úprava a upgrade existujúcich počítačov a komponentov