Správa a realizácia lokálnych počítačových sietí

Naša firma ponúka službu správy malých podnikových počítačových sietí

- správa počítačových sietí (existujúcich)

- analýza, návrh a realizácia lokálnej počítačovej siete podľa požiadaviek zákazníka

- údržba, úprava a upgrade existujúcich počítačových sietí